Club Alfa Romeo Finland ry - Perustettu 1979 - Käyttöehdot Tunnistaudu(sukunimi etunimi tai jäsentunnus)

Syyskokous 2022 + kauden päätösillallinen
05.11.2022, Lauantai, alkaen klo 16:00, kestää 1 h + illallinen

Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin
Yhteyshenkilö: Auli Paananen 040 573 0381

Ohjelma:
PAIKKA JA TARKEMPI OHJELMA VARMISTUVAT MYÖHEMMINEsityslista Club Alfa Romeo Finland ry syyskokouksessa 2022:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Kerhon sääntöjen § 11 mukaiset asiat:

- päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta

- päätetään yhdistyksen seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta sekä toimintasuunnitelmasta

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

- valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

7. Alfa ja Romeo Cup -palkintojen jako

8. Kokouksen päättäminen

Jos haluat kokoukseen käsittelyyn asian, laita siitä tieto hallitukselle 30.9.2022 mennessä!

Kokouksen jälkeen on omakustanteinen Kauden PäätösillallinenAjo-ohje:


Club Alfa Romeo Finland ry. PL 208, FIN-00181 HELSINKI